500 nữ công nhân may được khám sức khỏe sinh sản, tầm soát ung thư

Khám sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư cho 500 nữ công nhân Xí nghiệp May Khatoco. Ảnh: Phương Linh
Khám sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư cho 500 nữ công nhân Xí nghiệp May Khatoco. Ảnh: Phương Linh
Khám sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư cho 500 nữ công nhân Xí nghiệp May Khatoco. Ảnh: Phương Linh
Lên top