500 người lao động hiến máu, chung tay đẩy lùi COVID-19

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thăm hỏi và động viên đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh: Thu Trang
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thăm hỏi và động viên đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh: Thu Trang
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thăm hỏi và động viên đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh: Thu Trang
Lên top