500 doanh nghiệp tại Bắc Ninh tổ chức cho công nhân ăn, ở tại nhà máy

Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh Mầu Quang Thắng làm Tổ trưởng kiểm tra an toàn phòng dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Fine MS Vina. Ảnh: PV.
Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh Mầu Quang Thắng làm Tổ trưởng kiểm tra an toàn phòng dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Fine MS Vina. Ảnh: PV.
Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh Mầu Quang Thắng làm Tổ trưởng kiểm tra an toàn phòng dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Fine MS Vina. Ảnh: PV.
Lên top