500 đoàn viên tham gia hội diễn chào mừng thành lập CĐ Việt Nam

Các tiết mục tham gia hội diễn năm.nay được đầy tư khá công phu. Ảnh:P.L
Các tiết mục tham gia hội diễn năm.nay được đầy tư khá công phu. Ảnh:P.L
Các tiết mục tham gia hội diễn năm.nay được đầy tư khá công phu. Ảnh:P.L
Lên top