500 công nhân phải tạm hoãn HĐLĐ do ảnh hưởng dịch COVID-19

Công nhân Công ty Việt Nam Samho trong giờ làm việc. Ảnh Nam Dương
Công nhân Công ty Việt Nam Samho trong giờ làm việc. Ảnh Nam Dương
Công nhân Công ty Việt Nam Samho trong giờ làm việc. Ảnh Nam Dương
Lên top