500 CNVCLĐ tỉnh Lào Cai hiến máu nhân đạo

Đồng chí Đỗ Lê Tín - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai tặng hoa cho CNVCLĐ hiến máu tại ngày hội.
Đồng chí Đỗ Lê Tín - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai tặng hoa cho CNVCLĐ hiến máu tại ngày hội.
Đồng chí Đỗ Lê Tín - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai tặng hoa cho CNVCLĐ hiến máu tại ngày hội.