500 cặp phao đến với học sinh vùng sông nước tỉnh Long An

Trao cặp phao cho học sinh vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Trao cặp phao cho học sinh vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Trao cặp phao cho học sinh vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Lên top