50 doanh nghiệp nợ "khủng” BHXH

Cty TNHH may mặc XK VIT Garment (KCN Quang Minh, Mê Linh) với số tiền nợ là hơn 22,6 tỉ đồng. Ảnh: vitcorp.vn
Cty TNHH may mặc XK VIT Garment (KCN Quang Minh, Mê Linh) với số tiền nợ là hơn 22,6 tỉ đồng. Ảnh: vitcorp.vn
Cty TNHH may mặc XK VIT Garment (KCN Quang Minh, Mê Linh) với số tiền nợ là hơn 22,6 tỉ đồng. Ảnh: vitcorp.vn
Lên top