5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Xây dựng nhiều mô hình của Công đoàn vì người lao động

LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho người lao động 
khó khăn. Ảnh: Ngọc Ánh
LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho người lao động khó khăn. Ảnh: Ngọc Ánh
LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho người lao động khó khăn. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top