Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở Đồng Tháp:

5 năm làm lợi trên 130 tỉ đồng

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Đặng Thị Kim Đang trao bằng chứng nhận “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2012-2017. Ảnh: L.T
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Đặng Thị Kim Đang trao bằng chứng nhận “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2012-2017. Ảnh: L.T
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Đặng Thị Kim Đang trao bằng chứng nhận “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2012-2017. Ảnh: L.T
Lên top