Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X năm 2020:

5 năm, làm lợi gần 530.000 tỉ từ sáng kiến, sáng tạo của người lao động

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ 4, phải sang) và các đại biểu trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước 
trong CNVCLĐ lần thứ X năm 2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ 4, phải sang) và các đại biểu trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X năm 2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ 4, phải sang) và các đại biểu trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X năm 2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top