4.770 người được tặng quà trong Chương trình “Cảm ơn Người lao động"

Gặp mặt người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là một trong những hoạt động nhân Tháng Công nhân của Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt may Huế. Ảnh: CĐN
Gặp mặt người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là một trong những hoạt động nhân Tháng Công nhân của Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt may Huế. Ảnh: CĐN
Gặp mặt người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là một trong những hoạt động nhân Tháng Công nhân của Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt may Huế. Ảnh: CĐN
Lên top