LĐLĐ tỉnh Quảng Trị:

450 người lao động tham gia hiến máu nhân đạo

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị động viên nữ CNVCLĐ tham gia hiến máu. Ảnh: HT.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị động viên nữ CNVCLĐ tham gia hiến máu. Ảnh: HT.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị động viên nữ CNVCLĐ tham gia hiến máu. Ảnh: HT.
Lên top