450 cán bộ công nhân EVNCPC hiến máu nhân đạo

450 cán bộ công nhân EVNCPC hiến máu nhân đạo. Ảnh: Thuỳ Trang
450 cán bộ công nhân EVNCPC hiến máu nhân đạo. Ảnh: Thuỳ Trang
450 cán bộ công nhân EVNCPC hiến máu nhân đạo. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top