Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam:

45% thỏa ước có điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật

Lên top