42,7% doanh nghiệp chưa chuẩn bị lực lượng lao động cho công nghiệp 4.0

Các diễn giả tại phiên thảo luận "Hợp tác cải thiện năng lực sẵn sàng thích ứng của người lao động trong nền kinh tế số bao trùm". Ảnh: Bảo Hân
Các diễn giả tại phiên thảo luận "Hợp tác cải thiện năng lực sẵn sàng thích ứng của người lao động trong nền kinh tế số bao trùm". Ảnh: Bảo Hân
Các diễn giả tại phiên thảo luận "Hợp tác cải thiện năng lực sẵn sàng thích ứng của người lao động trong nền kinh tế số bao trùm". Ảnh: Bảo Hân
Lên top