422 doanh nghiệp Nghệ An ký “Thỏa ước lao động tập thể”

Các đơn vị đã ký kết thực hiện chỉ tiêu ký mới, ký sửa đổi, bổ sung Thoả ước tập thể trong 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Thanh Thủy
Các đơn vị đã ký kết thực hiện chỉ tiêu ký mới, ký sửa đổi, bổ sung Thoả ước tập thể trong 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Thanh Thủy
Các đơn vị đã ký kết thực hiện chỉ tiêu ký mới, ký sửa đổi, bổ sung Thoả ước tập thể trong 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Thanh Thủy
Lên top