414.000 người dân Thủ đô hưởng hỗ trợ từ Chính phủ trước 30.4

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý. Ảnh: Xuân Hải Lê
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý. Ảnh: Xuân Hải Lê
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý. Ảnh: Xuân Hải Lê
Lên top