40.000 người lao động Nha Trang nhận hỗ trợ COVID-19

Người lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Minh Quan
Người lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Minh Quan
Người lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Minh Quan
Lên top