40.000 cán bộ, giáo viên, người lao động bị mất hoặc thiếu việc làm

LĐLĐ Hà Nội hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ánh
LĐLĐ Hà Nội hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ánh
LĐLĐ Hà Nội hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ánh
Lên top