400 triệu việc làm bị mất do máy móc – Thảm họa hay cơ hội?

400 triệu việc làm bị mất do máy móc vào năm 2030. Ảnh minh họa: MD.
400 triệu việc làm bị mất do máy móc vào năm 2030. Ảnh minh họa: MD.
400 triệu việc làm bị mất do máy móc vào năm 2030. Ảnh minh họa: MD.
Lên top