LĐLĐ huyện Hoa Lư (Ninh Bình):

400 công nhân được tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ

Hơn 400 CNLĐ tại Công ty TNHH Panlof Vina được tuyên truyền về Luật Gia thông đường bộ. Ảnh: NT
Hơn 400 CNLĐ tại Công ty TNHH Panlof Vina được tuyên truyền về Luật Gia thông đường bộ. Ảnh: NT
Hơn 400 CNLĐ tại Công ty TNHH Panlof Vina được tuyên truyền về Luật Gia thông đường bộ. Ảnh: NT
Lên top