4,0% và 30 phút của một nữ chủ tịch Công đoàn

Chị Hồ Thị Minh Hiền (đứng thứ 6, từ trái sang) - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Lovepop Việt Nam - tại hội thao do Ban chấp hành CĐCS tổ chức. Ảnh nhân vật cung cấp
Chị Hồ Thị Minh Hiền (đứng thứ 6, từ trái sang) - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Lovepop Việt Nam - tại hội thao do Ban chấp hành CĐCS tổ chức. Ảnh nhân vật cung cấp
Chị Hồ Thị Minh Hiền (đứng thứ 6, từ trái sang) - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Lovepop Việt Nam - tại hội thao do Ban chấp hành CĐCS tổ chức. Ảnh nhân vật cung cấp
Lên top