40 suất quà hỗ trợ dành cho người lao động khó khăn do dịch COVID-19

Đoàn viên, người lao động Hà Nội nhận hỗ trợ của Công đoàn. Ảnh: Ngọc Ánh
Đoàn viên, người lao động Hà Nội nhận hỗ trợ của Công đoàn. Ảnh: Ngọc Ánh
Đoàn viên, người lao động Hà Nội nhận hỗ trợ của Công đoàn. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top