40 nữ CNVCLĐ tham gia hội thi nấu ăn Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng

Hội thi nấu ăn Công đoàn ngành Công thương Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Hội thi nấu ăn Công đoàn ngành Công thương Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Hội thi nấu ăn Công đoàn ngành Công thương Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung
Lên top