40 ngày thực hiện gần 1.000 sáng kiến

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt thăm hỏi người lao động. 
Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt thăm hỏi người lao động. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt thăm hỏi người lao động. Ảnh: LT
Lên top