Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

4 doanh nghiệp ở Hà Nội nợ BHXH kéo dài: Chuyển hồ sơ tới cơ quan công an

Liên ngành Hà Nội làm việc với các doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài trước khi chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an.
Liên ngành Hà Nội làm việc với các doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài trước khi chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an.
Liên ngành Hà Nội làm việc với các doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài trước khi chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an.
Lên top