4 doanh nghiệp ở Hà Nội nợ BHXH kéo dài: Chuyển hồ sơ tới cơ quan công an

Liên ngành Hà Nội làm việc với các doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài trước khi chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an.
Liên ngành Hà Nội làm việc với các doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài trước khi chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an.
Liên ngành Hà Nội làm việc với các doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài trước khi chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an.
Lên top