4 Công đoàn cơ sở khu công nghiệp Đình Trám tổ chức Trung thu cho con CNLĐ