4 cán bộ công đoàn ở Đồng Nai bị cho thôi việc: Khởi kiện Công ty San Lim?

Ông Lê Quốc Phong (44 tuổi) - Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, cán bộ chủ quản của Công ty San Lim. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Lê Quốc Phong (44 tuổi) - Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, cán bộ chủ quản của Công ty San Lim. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Lê Quốc Phong (44 tuổi) - Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, cán bộ chủ quản của Công ty San Lim. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top