39 đoàn viên, công nhân khó khăn được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà

Lên top