38 lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 1.500 công nhân

Lớp tập huấn. Ảnh: Hà Nội
Lớp tập huấn. Ảnh: Hà Nội
Lớp tập huấn. Ảnh: Hà Nội
Lên top