38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

Toàn cảnh đại hội (ảnh: P.V)
Toàn cảnh đại hội (ảnh: P.V)
Toàn cảnh đại hội (ảnh: P.V)
Lên top