35 đội bóng Công ty Changshin VN tranh tài trong Tháng Công nhân

Hai đội bóng nữ Công ty Changshin Việt Nam chuẩn bị tranh tài. Ảnh: Minh Châu
Hai đội bóng nữ Công ty Changshin Việt Nam chuẩn bị tranh tài. Ảnh: Minh Châu
Hai đội bóng nữ Công ty Changshin Việt Nam chuẩn bị tranh tài. Ảnh: Minh Châu
Lên top