35 CNVCLĐ thi "An toàn, vệ sinh viên giỏi" năm 2020

Thi thực hành xử lý tai nạn lao động. Ảnh Đức Long
Thi thực hành xử lý tai nạn lao động. Ảnh Đức Long
Thi thực hành xử lý tai nạn lao động. Ảnh Đức Long
Lên top