33 đơn vị tổ chức Chuyến xe Siêu thị 0 đồng

Những chuyến xe Siêu thị 0 đồng hỗ trợ khẩn cấp người lao động khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Kiều Vũ
Những chuyến xe Siêu thị 0 đồng hỗ trợ khẩn cấp người lao động khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Kiều Vũ
Những chuyến xe Siêu thị 0 đồng hỗ trợ khẩn cấp người lao động khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top