3.221 đoàn viên được phát thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động Công đoàn. Ảnh: L.B
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động Công đoàn. Ảnh: L.B
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động Công đoàn. Ảnh: L.B
Lên top