3.000 xét nghiệm miễn phí tầm soát ung thư cho đoàn viên

Tài trợ 3.000 xét nghiệm miễn phí tầm soát ung thư cho đoàn viên Công đoàn và người lao động là một trong những nội dung của thoả thuận hợp tác. Ảnh: CĐ HBT
Tài trợ 3.000 xét nghiệm miễn phí tầm soát ung thư cho đoàn viên Công đoàn và người lao động là một trong những nội dung của thoả thuận hợp tác. Ảnh: CĐ HBT
Tài trợ 3.000 xét nghiệm miễn phí tầm soát ung thư cho đoàn viên Công đoàn và người lao động là một trong những nội dung của thoả thuận hợp tác. Ảnh: CĐ HBT
Lên top