3.000 công nhân Cty Matrix Vinh ngừng việc tập thể: Cơm ca kém, định mức lao động cao