3.000 công nhân Công ty Changshin Việt Nam ở Long Thành có kết quả âm tính

Xét nghiệm công nhân Changshin Việt Nam tại huyện Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xét nghiệm công nhân Changshin Việt Nam tại huyện Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xét nghiệm công nhân Changshin Việt Nam tại huyện Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top