3.000 CNVCLĐ tham gia “Ngày hội gia đình”

Các CNVCLĐ tham gia trò chơi trong ngày hội. Ảnh Đức Long
Các CNVCLĐ tham gia trò chơi trong ngày hội. Ảnh Đức Long
Các CNVCLĐ tham gia trò chơi trong ngày hội. Ảnh Đức Long
Lên top