300 thanh niên công nhân được cắt tóc miễn phí

Thanh niên công nhân được cắt tóc miễn phí. Ảnh: D.Thuý
Thanh niên công nhân được cắt tóc miễn phí. Ảnh: D.Thuý
Thanh niên công nhân được cắt tóc miễn phí. Ảnh: D.Thuý
Lên top