300 công nhân lao động thuê trọ được nhận nhu yếu phẩm

Công đoàn Các khu Công nghiệp - Chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 300 công nhân lao động đang thuê trọ tại thôn Bầu vào ngày 14.8. Ảnh: CĐCN
Công đoàn Các khu Công nghiệp - Chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 300 công nhân lao động đang thuê trọ tại thôn Bầu vào ngày 14.8. Ảnh: CĐCN
Công đoàn Các khu Công nghiệp - Chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 300 công nhân lao động đang thuê trọ tại thôn Bầu vào ngày 14.8. Ảnh: CĐCN
Lên top