300 CNVCLĐ tham gia “Ngày hội công nhân với môi trường xanh”

Cán bộ LĐLĐ Quận Tân Phú cùng CNLĐ dọn dẹp rác trong “Ngày hội công nhân Tân Phú với môi trường xanh”. Ảnh Đức Long
Cán bộ LĐLĐ Quận Tân Phú cùng CNLĐ dọn dẹp rác trong “Ngày hội công nhân Tân Phú với môi trường xanh”. Ảnh Đức Long
Cán bộ LĐLĐ Quận Tân Phú cùng CNLĐ dọn dẹp rác trong “Ngày hội công nhân Tân Phú với môi trường xanh”. Ảnh Đức Long
Lên top