30 sản phẩm được vinh danh tại sự kiện “Tự hào lao động trí tuệ Việt Nam“

Một sản phẩm được triển lãm.
Một sản phẩm được triển lãm.
Một sản phẩm được triển lãm.
Lên top