30 công nhân lao động có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch thành phố

ông Trần Vũ Duy Mẫn- Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng trao Bằng khen cho CNLĐ. Ảnh: N.T
ông Trần Vũ Duy Mẫn- Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng trao Bằng khen cho CNLĐ. Ảnh: N.T
ông Trần Vũ Duy Mẫn- Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng trao Bằng khen cho CNLĐ. Ảnh: N.T
Lên top