"3 tại chỗ" tại chi nhánh Hà Nam của Hanosimex đảm bảo an toàn

Tổng công ty và Công đoàn Hanosimex tổ chức "3 tại chỗ" cho người lao động đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch. Ảnh: CĐDMVN
Tổng công ty và Công đoàn Hanosimex tổ chức "3 tại chỗ" cho người lao động đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch. Ảnh: CĐDMVN
Tổng công ty và Công đoàn Hanosimex tổ chức "3 tại chỗ" cho người lao động đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch. Ảnh: CĐDMVN
Lên top