3 người nước ngoài nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn

Ba cán bộ cấp cao các doanh nghiệp FDI ở Hải Phòng được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn". Ảnh: Mai Dung
Ba cán bộ cấp cao các doanh nghiệp FDI ở Hải Phòng được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn". Ảnh: Mai Dung
Ba cán bộ cấp cao các doanh nghiệp FDI ở Hải Phòng được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn". Ảnh: Mai Dung
Lên top