3 năm, giảm được 30.721 người

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì Hội nghị. Ảnh: N.Giang
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì Hội nghị. Ảnh: N.Giang
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì Hội nghị. Ảnh: N.Giang
Lên top