3 giải pháp đồng bộ phát triển phong trào văn hóa thể thao

Văn hóa văn nghệ là hoạt động luôn thu hút người lao động tại Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tham gia. Ảnh: P.V
Văn hóa văn nghệ là hoạt động luôn thu hút người lao động tại Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tham gia. Ảnh: P.V