3 chữ "T" của người cán bộ Công đoàn cơ sở

Bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế thăm công nhân lao động tại Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngọc Bích tại Huế. Ảnh: LĐLĐ TP. Huế cung cấp.
Bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế thăm công nhân lao động tại Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngọc Bích tại Huế. Ảnh: LĐLĐ TP. Huế cung cấp.
Bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế thăm công nhân lao động tại Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngọc Bích tại Huế. Ảnh: LĐLĐ TP. Huế cung cấp.
Lên top